SPECJALISTYCZNA WIEDZA NAUKOWA RZETELNOŚĆ SKUTECZNE ROZWIĄZANIA PROFESJONALNE DORADZTWO

ANALIZY I OPINIE

Sporządzanie specjalistycznych opinii prawnych w złożonych i skomplikowanych merytorycznie sprawach

LEGALCOMPLIANCE

Kompleksowy audyt pól działalności oraz procedur wewnętrznych klienta pod kątem ryzyka regulacyjnego

ZASTĘPSTWO PROCESOWE

Reprezentacja w postępowaniach przed sądami powszechnymi, w tym przed SOKiK, sądami administracyjnymi oraz w postępowaniach administracyjnych zawisłych przed Prezesem UOKiK, Prezesem URE oraz Prezesem UKE

OBSŁUGAPRAWNA

Świadczenie bieżącej obsługi prawnej oraz doradztwa dla podmiotów sektora prywatnego, jak i publicznego

NASZ  ZESPÓŁ

2

Prof. dr hab. Marek Szydło

RADCA PRAWNY

 kierownik Zakładu Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego,

 ekspert do spraw legislacji w Biurze Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu RP.

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego (w roku 2001), uzyskując tytuł zawodowy magistra prawa. Uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych (w roku 2004), następnie stopień doktora habilitowanego nauk prawnych (w roku 2007) oraz tytuł naukowy profesora nauk prawnych (2015).

Jest zatrudniony na Uniwersytecie Wrocławskim (od 2002 r.) na stanowisku profesora nadzwyczajnego, gdzie pełni funkcję kierownika Zakładu Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej.
Ponadto jest zatrudniony w Biurze Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu RP na stanowisku eksperta do spraw legislacji (od 2007 r.)
Posiada tytuł radcy prawnego (od 2008 r.).

1

dr hab. Wojciech Szydło

ADWOKAT

 doktor nauk prawnych w specjalności: prawo cywilne,

 pracownik naukowy Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w Zakładzie Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego Instytutu Prawa Cywilnego.

Dr Wojciech Szydło studia prawnicze ukończył w 2004 roku na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W roku 2008 uzyskał stopień doktora nauk prawnych, broniąc rozprawę doktorską pt. „Reprezentacja Skarbu Państwa w zakresie gospodarowania nieruchomościami”.

W swojej praktyce prawniczej zajmuje się prawem cywilnym, prawem spółek, prawem ochrony konkurencji, prawem regulacji sektorowych, prawem zamówień publicznych, prawem partnerstwa publiczno-prywatnego oraz prawem obrotu, gospodarowania i zarządzania nieruchomościami, z uwzględnieniem prawa gospodarowania mieniem publicznym.

Wyróżnia Nas najwyższy poziom merytoryczny i bogate doświadczenie praktyczne

AKTUALNOŚCI

Zapoznaj się z listą publikacji członków naszego zespołu

ZAUFALI NAM

BIURO KANCELARII

lokalizacja

ul. Księcia Witolda 49/6

50-202 Wrocław

kontakt

biuro@kancelariaszydlo.pl

tel. + 48 602 108 636 

godziny otwarcia

PON-PT  09:00 – 17:00

obserwuj nas