Od 2008 roku świadczymy usługi doradztwa prawnego, które cechuje specjalistyczna wiedza, naukowa rzetelność, dokładność oraz profesjonalizm.

Dzięki współpracy z naukowymi autorytetami oraz doświadczonymi prawnikami-praktykami oferujemy naszym klientom usługi prawne na najwyższym merytorycznym poziomie we wszystkich dziedzinach prawa prywatnego i publicznego.

 

Pomagamy naszym klientom dostosowywać procesy i działania operacyjne do zmieniających się ram prawnych w obszarze prawa krajowego i unijnego.
Doradzamy najważniejszym instytucjom i organom administracji publicznej oraz krajowym i zagranicznym podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą.

Dorobek naszych ekspertów obejmuje doradztwo prawne, specjalistyczne analizy i opinie prawne, których adresatami są: organy administracji rządowej, jednostki organizacyjne Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego, spółki komunalne, publiczne jednostki ochrony zdrowia, uczelnie publiczne, instytuty badawcze, sądy powszechne i administracyjne, spółki z sektora bankowego, paliwowego, górniczego, telekomunikacyjnego, energetycznego, informatycznego, mediów, budowlanego, transportowego, pocztowego, farmaceutycznego, w tym najwięksi polscy przedsiębiorcy notowani na GPW w ramach indeksu WIG20.